Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szczecinek
Nadleśnictwo Szczecinek
94 37436-11
94 37436-11

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Nadleśniczy
Janusz Rautszko
94 37436-11
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Brusiło
94 37436-11
Główny Księgowy
Elżbieta Galus
94-3472-262

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Marciniak
Inżynier nadzoru
Tel.: 94-3472-264
Wiesław Sominka
Inżynier nadzoru
Tel.: 94-3472-265
Maria Cembała
st. specj.SL ds.użytkowania lasu
Tel.: 94-3472-268
Maciej Kowalczyk
specj. SL ds. zagospodarowania lasu
Katarzyna Sypuła
specj. SLds.zagospodarowania lasu
Tel.: 94-3472-271
Paulina Kutczyńska
ref. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 94-3472-272
Katarzyna Klimek
ref. ds. edukacji i turystyki
Tel.: 94-3472-270

Dział Księgowości

Elżbieta Galus
Główny Księgowy
Tel.: 94-3472-262

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tadeusz Krajewski
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 94-3472-263

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Częszak
St.strażnik straży leśnej
Tel.: 94-3472-267
Grzegorz Krywko
Strażnik straży leśnej
Tel.: 94-3472-267

Stanowisko ds. pracowniczych

Aleksandra Dzimińska
specj. ds.pracowniczych
Tel.: 94-3472-266