Wydawca treści Wydawca treści

cennik na drewno

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Szczecinek odbywa się:

  • w biurze Nadleśnictwa Szczecinek codziennie w godz. 7.00-14.30, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.
  • w Leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego, w godzinach 7.00- 12.00