Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzania lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzany na 10 lat.

 W Nadleśnictwie Szczecinek obowiązuje aktualnie Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2005-2014 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DLOPiK-L-lp-611-35/06

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w